Může mě pokřtít můj děda?

Vodní křest na obmytí hříchů. Může křtít pouze katolický kněz, pastor? Může se křtít dítě? Jsou platné křty v kostele?

Otázka: Může mě pokřtít třeba můj děda?

Odpověď, Římsko-katolická církev: Křest, který by Vám udělil např. Váš děda, by podobně byl „křtem v nouzi“. Tato varianta v praxi existuje pouze v souvislosti s ohrožením života, kdy není čas přivolat kněze ani konat nějakou přípravu ke křtu. Je to samozřejmě situace výjimečná.

Je to pravda?
Je to lež. Bavíme se o vodním křtu na odpuštění hříchu. Křtít může každý znovuzrozený křesťan (muž i žena). Je velká nepravda, že může křtít pouze kněz, pastor, starší sboru. Nic takového se v Bibli nepíše.

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Bible, ekumenický překlad, Matouš 28,19-20

Další věcí je, že Římsko-katolická církev nekřtí podle Bible.

Podrobnosti o křtu nalezneš v našem článku Vše o křtu. Kde se mohu nechat pokřtít?. Bez obstrukcí (dlouhodobého vyučování Bible apod.) pokřtíme i tebe!