Proč troubí polnice?

Proč po celém světě troubí polnice? Předznamenává troubení polnic konec světa?

Bible říká, že před příchodem Ježíše Krista na Zemi (což lze považovat za konec současného světa), lidé budou pozorovat různá znamení v přírodě (devastace Země, zvyšující se počet a intenzita zemětřesení…), úkazy na nebi, rozmach démonských nauk (okultismus)… Další znamení posledních časů nalezneš zde. V Bibli se také píše, že příchod Ježíše Krista bude předznamenávat troubení polnic. Polnice troubí na různých částech světa od roku 2011, takže příchod Ježíše na sebe nenechá dlouho čekat.

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 16,27

„Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 13,11-14

Video: Troubení polnice v Jeruzalémě

Troubení polnic – další videa