Jak vzniká homosexualita? Je homosexualita vrozená?

Jak vzniká homosexualita? Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? Dá se homosexualita léčit?

Homosexualita
Homosexualita je přitažlivost ke stejnému pohlaví. Muži k mužům (gayové) a ženy k ženám (lesby). V dnešní době vidíme nejen homosexualitu, ale i bisexualitu (homosexuální chování). Heterosexuálové mají pohlavní styk se stejným pohlavím.

Homosexualita a Bible
Bible nám jasně říká, že nikdo, kdo praktikuje homosexualitu, má homosexuální chování (muž, žena), nemůže spatřit Boží království.

„Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 18,22

„dokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 20,13

„Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 1,26–27

„Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“
Bible, překlad 21. století, Juda 1,7

Pravda o homosexualitě
Mnohé studie nám překládají, že homosexualita je vrozená a nelze jí léčit. Je to satanova lež! Lékem na homosexualitu je Ježíš Kristus. Vždyť existuje celá řada bývalých homosexuálů, kteří svoji orientaci změnili. Tito lidé mají dneska své rodiny (manželky a děti). Homosexualita je touha těla. Je to učení démonů. Za homosexualitou hledejme satana a jeho démony. Každý homosexuál, bisexuál je plný démonů a potřeboval by Ježíše Krista (a vymítání démonů).

Nutno podotknout, že k homosexuálům nesmíme mít žádnou nenávist, odpor. Jsou to lidské bytosti, které stvořil Bůh. Musíme se za ně modlit (za změnu).