Tetování, piercing a Bible

Tetování
Tetování je kresba na lidské kůži, která se dá velmi těžko odstranit. Tato kresba se vytváří (v tetovacím salónu) vpichováním částečky barviva do kůže. Tetování je jedna forma tzv. skarifikace (kult uměleckého zkrášlování těla).

Tetování je žádané
Dneska vidíme (zejména v létě) potetované nejen muže, ale ženy. Někdo má jeden obrázek na svém těle, jiný desítky obrázků. Lidé ze světa si nechávají tetovat okultní symboly, rohaté příšery (čerty apod.), padlé anděly (démony), lebky, draky…

Tetovat se nechávají dokonce i křesťané. Výjimkou nejsou křesťané, kteří nosí na svém těle podobiznu Ježíše Krista, což lze považovat za rouhání, hřích. Tetování je neslučitelné s křesťanstvím.

tetování

Tetování

Pojďme se podívat do Bible

Bible je návod, jak máme žít. Samozřejmě se Bible zmiňuje i o tetování. Bůh jasně řekl, že se člověk nemá nechat tetovat:

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 19,28

„Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.“
Bible, ekumenický překlad, Leviticus 19,28

„Nad mrtvým pak nebudete řezati těla svého, a žádného znamení vyrytého na sobě neučiníte: Já jsem Hospodin.“
Bible Kralická, Leviticus 19,28

Mysleme na to, že tělo křesťana je chrám Ducha svatého!

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible, 1. Korintským 6,19-20

Pokud si člověk tělo (Boží chrám) ničí, hřeší.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, 21. století, 1. Korintským 3,16

Shrnutí
Jakékoli tetování, piercing je proti Bohu. Výjimkou nejsou lidé, kteří mají tetování jako modlu. Pokud se podíváme na obrázky, které nám vnucují tetovací salóny, spatříme samou satanovu symboliku (i v na první pohled nevinných obrázcích – zvířata, rostliny…). Ano, satan má rád symboliku. Vemte si, kolik démonické symboliky je ve filmovém a hudebním průmyslu, okultních organizacích… Satan si rád označuje lidi (ve fyzickém i  duchovním světě). Pokud máte nutkání se nechat tetovat, buďto jste pod velkým satanovým vlivem, nebo máte v sobě démon/démoni, který vás bude nutit k označení tetováním. Pokud podlehnete a necháte se tetovat, očekávejte démonskou invazi  – změnu života k horšímu (zlobu, nenávist, pomstychtivost, závislosti, problémy v zaměstnání a rodinném životě…).

Není pochyb o tom, že tetování je satanova past na lidi. Musíme si uvědomit, že tetováním ničíme Boží chrám, svým tělem nevzdáváme čest Bohu. Tedy hřešíme. Pokud se dáte na cestu tetování, dáte se na širokou cestu, kde se nacházejí hospody, herny, tetovací salóny… a která vede do „pekla“.