O manželství. Důvody k ukončení manželství

Bůh vytvořil manželství: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“ Bible, překlad 21. století, Genesis 1,27 „Od počátku stvoření je ale Bůh‚ učinil jako muže a ženu. Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.‘ A tak už nejsou dva, ale…

Pokračovat ve čtení

Desatero Božích přikázání

Desatero Božích přikázání: 1.Neměj žádné bohy kromě mne. 2.Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo…

Pokračovat ve čtení

Proč a jak přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele?

Proč přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele? Abych nezahynul a měl život věčný. Na konci věků přijde Ježíš Kristus a skoncuje s hříchem. Bezbožní lidé budou zahubeni v „pekle“ a pro opravdové křesťany Bůh vytvoří nový dokonalý domov, kde nebude už žádné utrpení ani smrt. Jak přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele? Je potřeba si uvědomit:…

Pokračovat ve čtení

Existuje peklo? Mýty a fakta o pekle

Římsko-katolická církev rozšířila nepravdu, že satan a jeho démoni v současnosti v „pekle“ mučí bezbožné lidi a hříšné křesťany. Skutečně jde hříšná duše v okamžiku smrti člověka do „pekla“, kde na ní už čekají démoni s mučícími nástroji? Odpověď na tuto otázku/pravdu najdeme jedině v Bibli. Nejprve je potřeba si uvědomit (přijmout fakt), že „pekle“ bude celé tělo, ne pouze…

Pokračovat ve čtení